Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
English Hungarian (formal)Română

Online

Avem 1 vizitator 
joomla template

Biocombi OMS

Imprimare
biocombi
Este utilizat pentru epurarea apelor menajere provenite din reţele comunale, comune şi oraşe cu o capacitate de min 2000 m3/zi. Capacitatea staţiilor de epurare biocombi poate fi modificată cu ajutorul instalaţiilor construite în paralel în funcţie de necesităţi. La sistemele cu tehnologie OMS, microorganismele care efectuează descompunerea aerobă a materiilor organice, sunt aprovizionate cu oxigen cu ajutorul sistemului cu membrane elastice de aerare de adâncime care insuflă în bazin bule ultrafine de aer. Sistemul de aerare brevetat de OMS produce o aerare optimă a nămolului activ. În anii '60 firma OMS a conceput şi dezvoltat sistemul de aerare diagonală, sistem în cadrul căruia procesul de aerare este independent de mişcarea circulară a apei din bazinul de epurare biologică.
Aerul introdus prin sistemul de aerare cu membrane elastice ajunge în bazin sub formă de bule ultrafine de aer, bule care sub acţiunea mixerelor submersibile ce asigură circulaţia apei în bazinul de epurare biologică, parcurg o traiectorie diagonală  şi încet se ridică la suprafaţa apei.
Sistemul care produce circulaţia apei în bazin combinat cu sistemul de aerare cu bule ultrafine de aer asigură o aerare cu eficienţă sporită (eficienţa oxigenării este mai mare de 3,00 kg O2 /kWh). Elementele sistemului de aerare nu sunt fixate în bazine, ele putând fi ridicate sau coborâte, manual sau mecanizat cu ajutorul unor troliuri, elementele putând fi astfel rabatate din planul bazinului de epurare biologică. Astfel verificarea, întreţinerea şi repararea elementelor de aerare se poate realiza fără întreruperea procesului de epurare.
Deoarece mişcarea nămolului activ nu este asigurată de sistemul de aerare, există posibilitatea efectuării unei aerări periodice, aerare care este mult mai economică, astfel consumul de energie este redus considerabil şi se oferă astfel noi posibilităţi de tratare a apei menajere simultan cu denitrificarea (îndepărtarea nitraţilor).
Procesele de nitrificare şi denitrificare nu se produc în spaţii diferite ci în timp, deci nu este nevoie de bazine separate pentru aceste procese. Aceste sisteme se bazează pe separarea în timp a condiţilor de viaţă anaerobe a bacteriilor, realizându-se astfel o defosforizare biologică de aproximativ 50-60%. Reducerea cantităţii de fosfor rămase în apă până la limitele admise se realizează prin tratare chimică simultană.
Aerarea periodică este acţionată cu ajutorul aparatelor de măsurare a cantităţii de oxigen dizolvat, astfel încât alimentarea  cu oxigen să fie corespunzătoare încărcării cu substanţe organice a apelor menajere, acest sistem de aerare fiind mult mai economic în raport cu celelalte sisteme de aerare. În funcţie de mărimea staţiei de epurare, energia specifică consumată este de 0,35-1,1 kWh / m3.
Datorită sondelor de măsurare a cantităţii de oxigen dizolvat, modul de funcţionare a sistemului de aerare poate fi adaptat la variaţia încărcării cu substanţe organice a apei menajere.